...เชิญชวน...ทดลองใช้งานฐานข้อมูลจาก CNKI ฐานข้อมูลวิชาการจากประเทศจีน 
...ร่วมทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลใหม่ล่าสุด...ฟรี... 
...เชิญชวน...ทดลองใช้งานฐานข้อมูล GALE Academic OneFile ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม...ฟรี... 
ประกาศ !! นิสิตที่เข้าอบรม ICT 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 61 สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้แล้ววันนี้  
จดหมายข่าวสำนักหอสมุด ฉบับที่ 63 ประจำเดือนเมษายน 2561 
ข่าวดี !! หอสมุดเปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้ายโปรแกรม Zotero และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์...คลิกเลย... 
แจ้งปิดทำการ !! วันที่ 6 เม.ย. 61 และ 12 -16 เม.ย. 61 
รับสมัครตัวแทนแต่ละคณะร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด -- คลิก!! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --  
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
   
ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile (ระยะเวลา : 1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61)
ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate (ระยะเวลา : 1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61)
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด...  
 
 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)
มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
TSU Publication
การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Knowledge Management)
สารสนเทศสำหรับบุคลากร (Information for Library Staff)
Web Link ASEAN
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
สุดยอดนักอ่าน
 
 
 
 
 
Copyright © 2014 Thaksin University Library. All Rights Reserved.

(or press ESC or click the overlay)