...วันปิดทำการ... เดือนกุมภาพันธ์ 2559 
...Wowwwww... ห้ามพลาด !! หอสมุดเชิญชวนน้องๆ เยาวชน สมัครเข้าร่วมโครงการยุวบรรณารักษ์... 
...ข่าวดี... โครงการดีๆ มีมาอีกแล้ว!!...สร้างสรรค์สื่อในห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21... 
...ชวนมาใช้... ฐานข้อมูล Academic OneFile ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์... 
...เชิญชวน...สำรวจโลก!! ไปกับ National Geographic Virtual Library... 
ว้าวๆๆๆ...หอสมุดขอเชิญน้อง ๆ เยาวชนคนเก่งเข้าร่วมโครงการ TSU Library Camp ตามรอยพ่อ ปี 3... 
ข่าวดี...หอสมุดเปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM... 
ประกาศ ++ ปิดทำการ ++ ระหว่างวันที่ 5 - 9 ม.ค. 59... 
ประกาศ ++ ปิดทำการ ++ วันที่ 28 ธ.ค. 58... 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
  ฐานข้อมูล Academic OneFile  (ระยะเวลา : 1 ก.พ. 59 - 30 มิ.ย. 59) 
  ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library  (ระยะเวลา : 1 ก.พ. 59 - 30 มิ.ย. 59) 
 
 
              
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด...  
ดูรายการแนะนำทั้งหมด...  
 
 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
Thailand Library Consortium Union Catalog
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)
มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
TSU Publication
การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Knowledge Management)
สารสนเทศสำหรับบุคลากร (Intranet for TSU Librarian)
องค์ความรู้ : จากการบริการวิชาการแก่สังคม
Web Link ASEAN
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
สุดยอดนักอ่าน
 
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619

(or press ESC or click the overlay)