ข่าวดี !! บริการใหม่...ไฉไลกว่าเดิม ประหยัดเวลา สะดวกในการยืม อยากรู้คลิกเลย... 
ประกาศ !! นิสิตที่เข้าอบรม ICT 1 กลุ่มที่ 34 - 44 สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 พ.ย. 58... 
ประกาศ !! นิสิตที่เข้าอบรม ICT 1 กลุ่มที่ 23 - 33 สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 พ.ย. 58... 
ประกาศ !! นิสิตที่เข้าอบรม ICT 1 กลุ่มที่ 12 - 22 เข้าทำแบบทดสอบได้แล้วจ้า... 
++ข่าวดี ++ หอสมุดเปิดรับสมัครนิสิตร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด... 
ประกาศ !! นิสิตที่เข้าอบรม ICT 1 กลุ่มที่ 1 -11 เข้าทำแบบทดสอบได้แล้วจ้า... 
ประกาศ !! รายชื่อสุดยอดนักอ่าน ประจำเดือนตุลาคม 2558... 
++ ข่าวดี ++ สำนักหอสมุดบริการตรวจสอบรายการอ้างอิง/บรรณานุกรม... 
รู้ยัง…หอสมุดมอบสิทธิพิเศษ ยืมได้สูงสุด 100 เล่ม... 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
  โปรแกรมฝึกภาษา Access English  (ระยะเวลา : บัดนี้ - 30 พ.ย. 58) 
  ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete  (ระยะเวลา : 1 ม.ค. 58 - 12 ธ.ค. 58) 
 
 
              
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด...  
ดูรายการแนะนำทั้งหมด...  
 
 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
Thailand Library Consortium Union Catalog
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)
มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
TSU Publication
การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Knowledge Management)
สารสนเทศสำหรับบุคลากร (Intranet for TSU Librarian)
องค์ความรู้ : จากการบริการวิชาการแก่สังคม
Web Link ASEAN
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
สุดยอดนักอ่าน
 
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619

(or press ESC or click the overlay)