ประกาศผล !! ผู้ได้รับรางวัลที่ร่วมโหวตผู้ให้บริการที่ท่านประทับใจ... 
ทดลองใช้งาน !! ฐานข้อมูล A.D.A.M. Interactive Anatomy (บัดนี้ - 30 ก.ย. 58)... 
ประกาศ !! วันที่ 20 ส.ค. 58 เวลา 9.00 - 18.00 น. งดบริการยืมทรัพยากร และสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)... 
ประกาศ !! แจ้งเวลาเปิดทำการ (ช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558)... 
ประกาศ !! หอสมุดปิดทำการในวันที่ 12 ส.ค. 58... 
ประกาศ !! ในวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 58 หอสมุดจะดำเนินการปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ... 
หากคุณกำลังมองหา eBook ดีๆ ต้องลอง!! Gale Virtual Reference Library... 
อยากรู้โลกกว้าง สำรวจโลก!! ไปกับ National Geographic Virtual คลิกเลย!!... 
Academic OneFile ฐานข้อมูลวารสาร ที่คุณห้ามพลาด คลิกเลย!... 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
  ฐานข้อมูล A.D.A.M. Interactive Anatomy  (ระยะเวลา : บัดนี้ - 30 ก.ย. 58) 
  ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (eBook)  (ระยะเวลา : บัดนี้ - 30 ก.ย. 58) 
  ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library  (ระยะเวลา : บัดนี้ - 30 ก.ย. 58) 
  ฐานข้อมูล Academic OneFile  (ระยะเวลา : บัดนี้ - 30 ก.ย. 58) 
  โปรแกรมฝึกภาษา Access English  (ระยะเวลา 1 พ.ค. 58 - 31 ส.ค. 58) 
  ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete  (ระยะเวลา : 1 ม.ค. 58 - 12 ธ.ค. 58) 
 
 
              
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด...  
ดูรายการแนะนำทั้งหมด...  
 
 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
Thailand Library Consortium Union Catalog
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)
มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
TSU Publication
การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Knowledge Management)
สารสนเทศสำหรับบุคลากร (Intranet for TSU Librarian)
องค์ความรู้ : จากการบริการวิชาการแก่สังคม
Web Link ASEAN
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
 
 
© 2014 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7669 โทรสาร 0-7431-7679
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600#1210 โทรสาร 0-7460-9619

(or press ESC or click the overlay)