ค้นหาภายในเว็บไซต์
สืบค้นข้อมูลจาก Google
 
  
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ฐานข้อมูลทดลองใช้
ระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสาร เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ/เธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
  เชิญชวนผู้ใช้บริการ ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 57 - 15 มิ.ย. 57....  [2014-04-17]
  เชิญชวนผู้ใช้บริการ ทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery ตั้งแต่บัดนีี้ - 31 ธ.ค. 57....  [2014-04-17]
  ประกาศ ! วันที่ 11 เมษายน 2557 สำนักหอสมุดเปิดให้บริการถึงเวลา 17.00 น.....  [2014-04-11]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม Book Share แบ่งความฝันปันกันอ่าน...  [2014-04-08]
  ประกาศ ! สำนักหอสมุดปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (เมษายน 2557)....  [2014-04-04]
  ประกาศ ! วันที่ 4 เมษายน 2557 งดให้บริการยืม-คืน ตั้งแต่เวลา 13.30 - 17.00 น....  [2014-04-01]
  ประกาศ ! เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการช่วงภาคเรียนฤดูร้อน...  [2014-03-14]

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...

 
            
 
 
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด...    
 
ดูรายการทั้งหมด...    
 
 
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
Thailand Library Consortium Union Catalog
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
อุทยานเพื่อการเรียนรู้ (TK Park)
มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
TSU Publication
การจัดการความรู้สำนักหอสมุด (Knowledge Management)
สารสนเทศสำหรับบุคลากร (Intranet for TSU Librarian)
องค์ความรู้ : จากการบริการวิชาการแก่สังคม
สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศ
สุดยอดนักอ่าน
 
   
 
© 2013 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา [Thaksin University Library, Songkhla]
140 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7431-7600 ต่อ 5111 โทรสาร 0-7444-3905

(or press ESC or click the overlay)